Klasoverschrijdend werken

Integratie 6de leerjaar - 3de kleuterklas sinterklaasverhaal voorlezen

Leerlingen uit het 6de leerjaar ontwerpen een gezelschapsspel en stellen dit voor aan leerlingen uit 4de leerjaar

Integratie 6de en 4de leerjaar ; leerlingen van het 6de lezen een Frans verhaal voor aan de leerlingen van het 4de.
Integratie 3K en 1ste lj

Hier leren de kleuters en de lagere school samenwerken. Op deze manier wordt de overgang van kleuterschool naar de lagere school verkleind.

Het eerste leerjaar en de kleuters uit de derde kleuterklas worden verdeeld in drie groepen. Elke groep telt ongeveer 15 leerlingen. Voor elke groep is één leerkracht verantwoordelijk.

We werken met een doorschuifsysteem zodat alle kleuters en leerlingen in alle klasgroepen hebben kunnen werken. Per groep worden 5 verschillende activiteiten voorzien, bv. speel-, lees- en schrijfoefeningen, wiskundige initiatie,…

De werking start in januari en wordt op regelmatige basis herhaald tot en met juni.

Integratie 2K en 3K

In het kader van een sociaal-emotionele ontwikkeling willen we dat kinderen zich goed voelen in hun vel.

We brengen het tweede en derde kleuter dichter bij elkaar zodat ze veel van en ‘met’ elkaar leren. Ze proberen op deze manier ook andere werkvormen en materialen uit.

De kinderen oefenen op speel-, lees- en schrijfoefeningen, wiskundige initiatie waaronder meetactiviteiten, gezelschapsspelen, computergebruik en zoveel meer.

De werking start in januari en wordt op regelmatige basis herhaald tot en met juni.