Klasoverschrijdend werken

Integratie 3K en 1ste lj

Hier leren de kleuters en de lagere school samenwerken. Op deze manier wordt de overgang van kleuterschool naar de lagere school verkleind.

Het eerste leerjaar en de kleuters uit de derde kleuterklas worden verdeeld in drie groepen. Elke groep telt ongeveer 15 leerlingen. Voor elke groep is één leerkracht verantwoordelijk.

We werken met een doorschuifsysteem zodat alle kleuters en leerlingen in alle klasgroepen hebben kunnen werken. Per groep worden 5 verschillende activiteiten voorzien, bv. speel-, lees- en schrijfoefeningen, wiskundige initiatie,…

De werking start in januari en wordt op regelmatige basis herhaald tot en met juni.

Integratie 2K en 3K

In het kader van een sociaal-emotionele ontwikkeling willen we dat kinderen zich goed voelen in hun vel.

We brengen het tweede en derde kleuter dichter bij elkaar zodat ze veel van en ‘met’ elkaar leren. Ze proberen op deze manier ook andere werkvormen en materialen uit.

De kinderen oefenen op speel-, lees- en schrijfoefeningen, wiskundige initiatie waaronder meetactiviteiten, gezelschapsspelen, computergebruik en zoveel meer.

De werking start in januari en wordt op regelmatige basis herhaald tot en met juni.

Integratie 4de leerjaar-6de leerjaar

Het zesde leerjaar krijgt de opdracht om in groep een gezelschapsspel te ontwerpen. Geen makkelijke opdracht voor onze uitvinders en ontwerpers...Dit spel wordt voorgesteld aan de leerlingen van het vierde leerjaar. We voorzien een spelnamiddag waar de lln van het 4de en 6de leerjaar kunnen leren van én met elkaar en vooral... Een namiddag waar de kinderen nog eens kunnen genieten van samen spelen! Sociale vaardigheden ten top! 

Voorleesweek : 6de leerjaar vertelt een Sinterklaasverhaal in de derde kleuterklas.

Waarom voorlezen?

Dankzij voorlezen ontwikkelen kinderen (zowel voorlezer als luisteraar!)hun fantasie en hun taalgevoel, ze leren allerlei nieuwe dingen over de wereld rondom hen, ze raken gemotiveerd om zelf te leren lezen, ze denken mee over hoe ze problemen kunnen aanpakken,  ze  leren  nadenken  over  taal  en  taalgebruik,…

Enkele van de belangrijkste argumenten op een rijtje: 

     kinderen ontwikkelen hun fantasie en hun geheugen 

     kinderen leren nieuwe ervaringen en gevoelens verwerken 

     kinderen oefenen hun concentratie en luistervaardigheid 

     kinderen komen op een plezierige manier in contact met het Nederlands 

     kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun taalgevoel 

     kinderen krijgen een grotere interesse in geschreven taal 

     kinderen zullen meer gemotiveerd zijn om zelf te leren lezen 

     kinderen denken mee over hoe problemen kunnen worden aangepakt : iets   leren  verduidelijken, taal  leren  ondersteunen  met  beeld, 

     kinderen raken vertrouwd met verschillende soorten verhalen (genres), met verhaalstructuren (spanningsopbouw, ontknoping...) en met de verwerkingsmogelijkheden  van  de  inhoud.  (van  impressie  naar  expressie)