Klasoverschrijdend werken

Integratie 2K en 3K

In kader van socio-emotionele ontwikkeling willen we vooral dat kinderen zich goed voelen in hun vel.

Om het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen te verhogen en hen succes te laten ervaren, proberen we volgende werkvorm uit :

Wat is integratie ?

 • Kleuters uit verschillende klasgroepen dichter bij elkaar brengen….
 • Andere werkvormen en materialen durven uitproberen….
 • Veel van en ‘met’ elkaar leren….
 • De overgang van 2de  kleuter naar 3de kleuter verkleinen
 • Zorgverbredend werken………..
 • Met het team eenzelfde doel nastreven………

Hoe gaan we te werk ?

 • De kleuters uit het 3de kleuter en uit het 2de kleuter kiezen vrij voor een bepaalde activiteit. Naargelang de kleur (rood of blauw) gaat die activiteit  door in het 3de kleuter of 2de kleuter. Voor iedere activiteit kunnen er 4 kleuters kiezen.
 • Er worden  10 à 12 verschillende activiteiten voorzien.
 • Een greep uit het aanbod : speel-, lees-, schrijfoefeningen, wiskundige initiatie, waaronder meetactiviteiten, gezelschapsspelen, computergebruik

Deze werking start in januari en wordt op regelmatige basis herhaald tot en met juni.

Integratie 3K en 1ste lj

In kader van socio-emotionele ontwikkeling willen we vooral dat kinderen zich goed voelen in hun vel.

Om het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen te verhogen en hen succes te laten ervaren, proberen we volgende werkvorm uit :


Wat is integratie ?

 • Een middel om samen te werken tussen de kleuterschool en de lagere school…
 • Kinderen uit verschillende klasgroepen dichter bij elkaar brengen….
 • Andere werkvormen en materialen durven uitproberen….
 • Veel van en ‘met’ elkaar leren….
 • De overgang van kleuter- naar lagere school verkleinen
 • Zorgverbredend werken………..
 • Met het team eenzelfde doel nastreven………

Hoe gaan we te werk ?

 • De leerlingen uit het eerste leerjaar en de kleuters uit de derde kleuterklas worden verdeeld in 3 groepen. Elke groep telt ongeveer 15 leerlingen. Voor elke groep is één leerkracht verantwoordelijk.  We werken met een doorschuifsysteem zodat alle kleuters en leerlingen in alle klasgroepen hebben kunnen werken.
 • Er worden per groep 5 verschillende activiteiten voorzien. 
  De leerlingen kunnen twee activiteiten kiezen gedurende 1 uur.
 • Een greep uit het aanbod : speel-, lees-, schrijf-,spreekoefeningen, wiskundige initiatie, waaronder meetactiviteiten, gezelschapsspelen,
 • computergebruik, spelactiviteiten rond axenroos,…………
 • We starten met deze werkvorm in januari. Dit wordt maandelijks herhaald tot en met eind juni.