Kinderparlement

uitnodiging oktober
Werking kinderparlement

Het kinderparlement

Ook de mening van kinderen is belangrijk…

Op onze school starten wij elk schooljaar met een kinderparlement.  Wij vinden het heel belangrijk dat ook de leerlingen verwoorden wat er binnen onze school leeft, zodat iedereen er zich thuis voelt. In het kinderparlement beslissen onze kinderen mee over hoe we van onze school een fijne,  gezellige, veilige en toffe plek kunnen maken waar zij graag vertoeven.  Tijdens deze gesprekken leren onze kinderen ook belangrijke waarden die zij later zeker nog nodig zullen hebben: leren luisteren naar elkaar, respect tonen voor de mening van anderen, vlot leren communiceren, beslissingen en verantwoordelijkheden leren nemen…

Tijdens het kinderparlement mogen de kinderen hun voorstellen of ideeën uiten. Daarnaast is er ook ruimte om problemen bespreekbaar te maken.   Hun voorstellen worden voorgelegd aan het personeel en we bekijken samen wat mogelijk is.

Iedereen van het leerlingenparlement krijgt een verslag evenals alle leerkrachten. De kinderen die in het kinderparlement zetelen, vertellen in de verschillende klassen waar we aan werken of wat er zal veranderen op school.

Het parlement bestaat uit 9 leden. Dit zijn 3 leerlingen uit het vierde leerjaar, 3 leerlingen uit het vijfde leerjaar en 3 kinderen verkozen uit het zesde leerjaar.

In september worden er verkiezingen gehouden. Iedereen kan zich kandidaat stellen. De kinderen worden bij meerderheid van stemmen klassikaal verkozen voor één schooljaar.

Het kinderparlement komt tweemaandelijks samen tijdens de middagpauze onder leiding van juf Cindy Haelewijn.