1.1 Visie

School als opvoeding- en leefgemeenschap!

Ons schoollogo is het symbool van onze schoolvisie.

1. Kindfiguren Het kind staat centraal, op de voorgrond. Elk kind is waardevol en uniek. We aanvaarden de eigenheid van ieder kind, wat ook zijn rang, afkomst of cultuur is, met zijn mogelijkheden en zijn beperkingen. Ieder kind komt in een beschermende kring te staan:

2. Cirkelvorm Beschermend, omarmend, veilig oord, als een zon… uitstralend. De cirkel geeft een kringloop weer: de school is leven, de school is nooit af.

3. Achtergrondfiguur Een begeleider, een ouder of een leerkracht. Hij of zij is de stuwende kracht, staat niet enkel achter de kinderen, maar er ook tussen! Bemoedigend en aanmoedigend. Onze begeleiders, onze leerkrachten stappen mee met de kinderen, ze leggen de handen op de schouders van de kinderen. Onze “volwassenen” willen ‘dienend’ omgaan met de kleuters en de leerlingen.

4. Doorlopende fijne cirkellijn: De school vormt een cocon, maar toch bieden we de kinderen de kans tot doorbraak, tot ontwikkeling, tot horizon-verruimend…

Op onze school is HARTELIJKHEID troef! Schoollopen is leuk en leerrijk!