1.6 Schoolraad

De taak van de schoolraad is een adviesbevoegdheid aan de directie over de algemene organisatie en werking van de school. Tevens adviseert de schoolraad de inrichtende macht in al wat de ouders en het personeel aanbelangt. De samenstelling van de raad bestaat uit drie geledingen: vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De nieuwe schoolraad treedt in werking op 1 april 2017 en dit voor vier jaar.

Samenstelling

De ouders worden vertegenwoordigd door:

Lies Debacker, lid van het oudercomité
Inge Ghekiere, lid van het oudercomité
Rekha Vandenweghe, lid van het oudercomité

Het personeel wordt vertegenwoordigd door:

Sofie Laperre, kleuterleidster
Saskia Andries, onderwijzeres
Annick François, onderwijzeres

Als leden van de lokale gemeenschap de volgende personen gecoöpteerd:

Bea Stalpaert, oud-lid van het oudercomité
Annelies Lannoo, ouder van oud-leerlingen MMI-basisschool
Annie Vanoverschelde,oud-leerkracht MMI-basisschool

De directie, Marian Lowie treedt alleen adviserend op.
Binnen de schoolraad werd Rekha Vandenweghe verkozen als voorzitster en Saskia Andries als secretaris