1.7 Handige downloads

1. Ongevallenverzekering leerlingen

Beste,

Hier vind je een document voor schadeaangifte van een lichamelijk ongeval op school.

 

Vul de gegevens aan (naam, adres, rekeningnummer, geboortedatum van uw kind, ..)

Laat de achterzijde invullen door de behandelende arts.

Geef het papier terug af op school en de school bezorgt dit aan de verzekering.

De kosten voor geneeskundige verzorging dienen eerst aangeboden te worden aan het ziekenfonds. Het ziekenfonds bezorgt u een attest van tussenkomst. Alle documenten die te maken hebben met het ongeval kunnen (nadat het letsel volledig genezen is), overgemaakt worden aan de school/ofwel de verzekeraar.

2. Schooltoelage kleuter en lagere

Doe tijdig je aanvraag voor schooltoelage kleuter en/of lagere. Meer info hier omtrent kan je vinden door de klikken op de bijopgevoegde link.

http://onderwijs.vlaanderen.be/schooltoelagen-voor-kleuter-lager-en-secundair-onderwijs

 

3. Afwezigheidsattest wegens ziekte

Richtlijnen:

Voor elke afwezigheid door ziekte van 1,2 of 3 dagen (in het lagere) volstaat  een afwezigheidsattest door de ouders ingevuld. (zie bijlage). Een medisch attest mag natuurlijk ook.

De ouders kunnen in de loop van een schooljaar slechts 4 afwezigheidsattesten invullen. Vanaf een 5de afwezigheid, ook van één dag, moet de dokter een attest bezorgen.

Voor elke afwezigheid van meer dan 3 dagen moet een doktersattest ingediend worden.     

4. Medicijnen op school

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.