3.5 Internaat

Onze school biedt twee internaten aan. Het internaat van de middelbare school ligt vlak naast de basisschool. Er is ook een internaat bij de Zusters van Liefde, speciaal voor kinderen die hier nood aan hebben. Voor meer info, klik op de onderstaande links.

www.mmikortemark.be/internaat (internaat middelbare school)
https://zustersvanliefde.be/kinderinternaat  (Zusters van Liefde)