2. Inschrijvingen

Inschrijving peuters
Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een half jaar oud zijn.
Als een kleuter, op het moment van de inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij in het gewoon basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de volgende instapdata:
 
  • de eerste schooldag na de zomervakantie;  
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
  • de eerste schooldag van februari;
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
  • de eerste schooldag na de paasvakantie;
  • de eerste schooldag na Hemelvaart.
 
 
 
Inschrijving nieuwe leerlingen

Ons inschrijvingsbeleid

Start van de inschrijvingen?

Onze inschrijvingen (voor nieuwe peuters) starten in maart. In deze maand vindt er een opendeurdag plaats. Er kan ook ingeschreven worden nadat een telefonische afspraak werd gemaakt met de directeur.

Maximumcapaciteit?

Op onze school kunnen een totaal van  300 kinderen school lopen.
Capaciteit kleuter :  100
Capaciteit lagere :   200

Hoe kun je je inschrijven in onze school?

Je kind is pas ingeschreven nadat de  ouders kennis hebben genomen van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je kind is pas ingeschreven na schriftelijk akkoord van één of beide ouders. Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die dan handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is bij de inschrijving.

Van zodra je ingeschreven bent in onze school, ben je ingeschreven voor de duur van je volledige schoolloopbaan.
Omwille van een goede en tijdige schoolorganisatie, vragen we op het einde van het schooljaar wel om te bevestigen of je ook het volgende schooljaar bij ons blijft.
Daartoe krijg je een inschrijvingsformulier bij het oudercontact van juni (rapportbespreking). Er wordt gevraagd om dit de volgende dag, ingevuld en ondertekend, terug mee te geven met uw kind. Dit is ter bevestiging van inschrijving voor het volgende schooljaar.

Wie heeft er voorrang bij inschrijving?

Broers en zussen (ofwel met dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, ofwel met geen gemeenschappelijke ouders, maar wel wonend onder hetzelfde dak) hebben voorrangsrecht op alle andere leerlingen bij een inschrijving.

Wanneer weigeren we een inschrijving?

We noteren elke leerling die zich aandient voor inschrijving op een registerblad van het inschrijvingsregister. Zolang de capaciteit niet bereikt is, gaat het om een gerealiseerde inschrijving.
Indien de capaciteit bereikt is, of er eventueel een andere reden is waarom u de inschrijving niet kan realiseren, gaat het om een niet-gerealiseerde inschrijving (=’weigering’).
Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon onderwijs (rekening houdende met de nieuwe bepalingen die voortvloeien uit het M-decreet voor leerlingen met een beperking), dan schrijft onze school je voorwaardelijk in (onder ontbindende voorwaarden). Indien de school in overleg met CLB vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden.