2. Inschrijvingen

Inschrijving nieuwe leerlingen
Instapdata schooljaar 2018-2019

Instapdata schooljaar 2018-2019

Mijn kind gaat naar school in het schooljaar 2018-2019.

Kinderen geboren in 2016 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2018-2019 op volgende instapdata:

·         1 september 2018 >> geboren ten laatste op 01/03/2016

·         5 november 2018 >> geboren ten laatste op 05/05/2016

·         7 januari 2019 >> geboren ten laatste op 07/07/2016

·         1 februari 2019 >> geboren ten laatste op 01/08/2016

·         11 maart 2019 >> geboren ten laatste op 11/09/2016

·         23 april 2019 >> geboren ten laatste op 23/10/2016

·         3 juni 2019 >> geboren ten laatste op 03/12/2016

Kinderen geboren tussen 03/12/2016 en 31/12/2016 kunnen instappen op 1 september 2019 (maar kunnen wel reeds ingeschreven worden vanaf 1 maart 2018).

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via de website Onderwijs Vlaanderen (http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter )

Inschrijving peuters
Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een half jaar oud zijn.
Als een kleuter, op het moment van de inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij in het gewoon basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de volgende instapdata:
 
  • de eerste schooldag na de zomervakantie;  
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
  • de eerste schooldag van februari;
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
  • de eerste schooldag na de paasvakantie;
  • de eerste schooldag na Hemelvaart.