1.8 Briefwisseling

Vanaf heden kan u hier de algemene brieven downloaden.

Verjaardagskalender

Vanaf heden wordt de verjaardagskalender te koop aangeboden voor €12 per stuk. Meer info via de download van de brief.

Belangrijke data - eerste trimester

Nog even een geheugensteuntje voor de vrije dagen, oudercontacten, infomomenten,...

Spaaractie Schoolsport
Belangrijke data 2018-2019
Oog voor lekkers-project

Op woensdag een gezond tussendoortje? De kinderen van de lagere school kunnen hiervoor inschrijven voor 10,20 euro voor het volledige schooljaar. Meer info: zie brief.

De kleuters kunnen door sponsoring van het oudercomité ook elke woensdag genieten van een gezond tussendoortje.