1.8 Briefwisseling

Vanaf heden kan u hier de algemene brieven downloaden.

Voorrangsmaatregelen nieuwe inschrijvingen schooljaar 2019-2020

Hebt u reeds een zoon of dochter op onze school en u wenst kleine broer of zus in te schrijven, dan kan u inschrijven op basis van de voorrangsmaatregel.

Meer info in de begeleidende brief.

Belangrijke data - eerste trimester

Nog even een geheugensteuntje voor de vrije dagen, oudercontacten, infomomenten,...

Spaaractie Schoolsport
Belangrijke data 2018-2019
Oog voor lekkers-project

Op woensdag een gezond tussendoortje? De kinderen van de lagere school kunnen hiervoor inschrijven voor 10,20 euro voor het volledige schooljaar. Meer info: zie brief.

De kleuters kunnen door sponsoring van het oudercomité ook elke woensdag genieten van een gezond tussendoortje.