1.8 Briefwisseling

Vanaf heden kan u hier de algemene brieven downloaden.

Belangrijke data - 3de trimester
Stakingsaanzegging woensdag 20 maart 2019
Belangrijke data - 2de trimester
Spaaractie Schoolsport
Belangrijke data 2018-2019
Oog voor lekkers-project

Op woensdag een gezond tussendoortje? De kinderen van de lagere school kunnen hiervoor inschrijven voor 10,20 euro voor het volledige schooljaar. Meer info: zie brief.

De kleuters kunnen door sponsoring van het oudercomité ook elke woensdag genieten van een gezond tussendoortje.