Download het schoolreglement

Het schoolreglement bevat heel wat afspraken. Aan de ouders wordt gevraagd dit voor akkoord te ondertekenen. De tekst hebben wij zó uitgeschreven dat die ook met en door de kinderen kan besproken en gelezen worden. Download hier het schoolreglement 2016-2017