Download de nieuwsbrief

'Nieuwsbrief' is het krantje van de school dat informatie geeft aan de leerlingen en aan hun ouders over wat de voorbije maand gebeurd is en over wat er de volgende maand op de agenda staat. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks. Deze wordt aan de ouders toegestuurd via mail en wordt ook op deze pagina geplaatst.